Nieuws

VABOR Ledenvergadering met aansluitend Studiebijeenkomst en Technische Discussies

Let op:  De vergadering van 20 juni 2024 komt helaas te vervallen.
             Het is door omstandigheden niet gelukt om interessante presentaties te organiseren.

 

Datum: 26 september 2024
Locatie: Nog nader te bepalen

13:00 - 14:00       Overleg bureauvertegenwoordigers (optioneel)

14:00 - 15:00      Algemene Ledenbijeenkomst
                           Aan bod komen diverse onderwerpen aangaande de vereniging.

15:00 - 17:00      Technische presentaties / technische discussie
                          •   Problemen met consoles: onderzoek, beoordeling en herstel (best practices en uitdagingen) door Anthony van den Hondel (CP-Advice).
                          •   Kennismaking met de éérste op geopolymeer gebaseerde R$-reparatiemortel conform NEN 1504 door Jos Kronemeijer (Kronemeijer Concrete Consult)

17:00 - 17:30      Napraten / borrel


Om invulling geven aan de verplichte bijscholing, zoals die in de nieuwe BRL 3201 is opgenomen, kunnen de leden van VABOR
hun deelname aan de studiebijeenkomst / technische discussies aantonen met de presentielijst van de vergadering.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl
of rechtstreeks bij de voorzitter Corné van der Steen (0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl) of de secretaris Martin de Jonker (088-2145107, Betonreparatiemiddag 2024)  

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Volgende geplande vergaderdata (reserveer alvast in uw agenda!):   
12-12-2024 met onder ander een technische presentatie van Jurgen Verhoeven (Wurth): RELAST Constructieve versterking.
20-03-2025
19-06-2025
 

 

VABOR vertegenwoordigd op ...
21 maart 2024  Noordelijke betonreparatiemiddag
Het Betononderhoudsplatform (BOP) organiseert op 21 maart 2024 de noordelijke betonreparatiemiddag. Deze wordt gehouden in Zuidwolde met als thema “Beton van gisteren voor morgen”.
In het BOP werkt VABOR samen met andere brancheorganisatie om het vakgebied betononderhoud en herstel uit te dragen. Het belooft een interessante middag te worden.
Meer informatie en aanmelden kan via: Informatie en aanmelden
Noordelijke Betonreparatiemiddag 2024

 Nieuwe leden

VABOR is gegroeid. Naast Maat Ingenieurs te Apeldoorn en Rijkswaterstaat heeft de vereniging nieuwe Betononderhoudskundigen verwelkomt.
Daarmee is nieuw elan en nieuwe energie toegevoegd en blijft onze ruim 30 jaar jonge vereniging goede stappen zetten
richting het uitdragen, promoten en delen van kennis over het mooie werkveld van Betononderhoud en reparatie.

Handreiking 'Bepalen van technisch of constructief betonherstel' gepresenteerd 
Wat is het verschil tussen een technische reparatie (RT) en een constructieve reparatie (RS)? 
Dit is niet altijd duidelijk en roept soms vragen op.
Reden voor de VBR en de VABOR om samen een publicatie uit te werken met uitleg over de verschillende redenen tot betonherstel en
voorbeelden ter illustratie.
De opgestelde handleiding biedt met illustratieve voorbeelden duidelijkheid voor alle partijen, zoals opdrachtgevers, adviseurs,
aannemers en certificerende instanties. 
Deze publicatie geeft achtergronden aan over de bedoeling en het onderscheid tussen een technische en constructieve reparatie.
Ook zijn er heldere voorbeelden opgenomen waarmee op basis van schadebeeld en analyse van gegevens duidelijk wordt welke
uitvoeringsklasse het betreft.
Op het Beton Event 14 juni 2022 is de handreiking gepresenteerd en beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

De handreiking is hier te downloaden: Handreiking technisch of constructief betonherstel