Nieuws

VABOR Ledenvergadering & Technische Discussie- en Informatiebijeenkomst

Datum: 7 december 2023
Locatie: Adviesbureau Hageman, Laan van Zuid Hoorn 70 te Rijswijk (ZH)
                                                       Chelsea Building (8e etage)

13:00 - 14:00       Overleg bureauvertegenwoordigers (optioneel)

14:00 - 15:00       Algemene Ledenbijeenkomst
                           Aan bod komen diverse onderwerpen aangaande de vereniging.

15:00 - 17:00      Technische presentaties / technische discussie
                          "Wapening, meer dan alleen corrosie" door Gerard van Drie
                          
17:00 - 17:30      Napraten / borrel


Om invulling geven aan de verplichte bijscholing, zoals die in de nieuwe BRL 3201 is opgenomen, kunnen de leden van VABOR
hun deelname aan de technische presentaties / technische discussies aantonen met de presentielijst van de vergadering.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl
of rechtstreeks bij de voorzitter Corné van der Steen (0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl) of de secretaris Martin de Jonker (088-2145107, martin.dejonker@sgs.com)  

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Volgende geplande vergaderdata (reserveer alvast in uw agenda!):   
14-03-2024
13-06-2024
26-09-2024
12-12-2024

 

VABOR vertegenwoordigd op ...
21 maart 2024  Noordelijke betonreparatiemiddag   

Nieuwe leden
VABOR is gegroeid. Naast Maat Ingenieurs te Apeldoorn en Rijkswaterstaat heeft de vereniging nieuwe Betononderhoudskundigen verwelkomt.
Daarmee is nieuw elan en nieuwe energie toegevoegd en blijft onze ruim 30 jaar jonge vereniging 30 jaar goede stappen zetten
richting het uitdragen, promoten en delen van kennis over het mooie werkveld van Betononderhoud en reparatie.

Handreiking 'Bepalen van technisch of constructief betonherstel' gepresenteerd 
Wat is het verschil tussen een technische reparatie (RT) en een constructieve reparatie (RS)? 
Dit is niet altijd duidelijk en roept soms vragen op.
Reden voor de VBR en de VABOR om samen een publicatie uit te werken met uitleg over de verschillende redenen tot betonherstel en
voorbeelden ter illustratie.
De opgestelde handleiding biedt met illustratieve voorbeelden duidelijkheid voor alle partijen, zoals opdrachtgevers, adviseurs,
aannemers en certificerende instanties. 
Deze publicatie geeft achtergronden aan over de bedoeling en het onderscheid tussen een technische en constructieve reparatie.
Ook zijn er heldere voorbeelden opgenomen waarmee op basis van schadebeeld en analyse van gegevens duidelijk wordt welke
uitvoeringsklasse het betreft.
Op het Beton Event 14 juni 2022 is de handreiking gepresenteerd en beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

De handreiking is hier te downloaden: Handreiking technisch of constructief betonherstel