Lezingen

Tijdens de VABOR-ledenvergaderingen worden regelmatig lezingen op het vakgebied gehouden. Hand-outs van diverse recente lezingen treft u hierbij aan.

Beton - samenstelling
ENCI / FICT - P. de Vries: XF4 moet luchtiger
Cugla - M. van Hulten: Hulpstoffen in Beton

Beton - wapening
Universiteit Gent - P. de Schoesitter: Feasibility of externally bonded CFRP for cathodic protection
Nebest - P Hoogstad / A. Elzas: Lassen aan betonstaal
Solid Services - J. Lecluijze: Microbiologische beïnvloede corrosie

Beton - constructief
Sika - M. van Beek: Uitwendige versterking met Memory steel
TNO - H. Borsje: Bepaling druksterkte van bestaande betonnen constructies
TNO - R. Steenbergen: NEN 8700
SGS INTRON - M. Swinkels: Uitkragende galerijplaten vanuit constructief oogpunt
Hageman - J. Meester: Uitkragende balkons en galerijen  
Hageman - G. van Drie: Wapening .... meer dan corrosie

Beton - herstelwerkzaamheden
TNO - H. Borsje: Herstel scheuren betonvloeren
Freyssinet - R. Meijer: Constructief herstel van balkons en galerijen
Vogel - H. Tasma: Verankeringssysteem voor uitkragende galerijvloeren
TechnoConsult - C. van der Steen : Hoe kies ik de uitvoeringsklasse?

Beton - oppervlakteafwerking
TNO - S.A.J. de Richemont: Blaasvorming/osmose in kunstharsgebonden vloerafwerking
Movares - W. de Moor: Voorkomen van vorst-dooizoutaantasting met betonveredelingsproduct
KEIM: Bescherming van beton met KEIM miniraalverven 
RPS: Hotspray membraantechniek

Beton - Regelgeving
SGS INTRON - M. de Jonker: Onderzoeksverplichting galerijflats
SGS INTRON - M. de Jonker: CUR-Aanbeveling 100:2013 / Schoonbeton
SGS INTRON - M. de Jonker: CUR-Aanbeveling 117 / Handboek inspectie beton
TechnoConsult - C. van der Steen: CUR-Aanbeveling 118 / Repareren van beton
Nebest - E. Ermens: CUR-Aanbeveling 121 / Restlevensduur

Overige onderwerpen
Gem. Leidschendam - W. van den Berg: Instortingsgevaar bij metselwerk kopgevels
BetonRestore: Upgrading parkeerdaken
CentraalBeheer - W. Hakman: Beroepsaansprakelijkheid of CAR-risico?
VLB - T. Leijten: Wat vertelt ons het produktblad? 
Remmers - J. Verkuijlen: Waterdicht dak met PUReactive